Kliendile

Strateegia, responsiivne veebidisain, kodeerimine, programmeerimine.

Mina olen Reinald Udras. Olen teinud kokku 5 aasta jooksul üle 50 kodulehekülje, mis on eraisikust ettevõtet alustava veebidisaineri jaoks keskmiselt 10 pidevalt arendavat ja haldavat veebilehte aastas. Aitan luua projekte, viia läbi auditeid ning aitada kaasa mõelda lähteülesande püstitamisel, kaasates oma erialast pidevalt arenevat kasutuskogemust.

Platformideks WordPress või kaasates tech koostööpartnereid – Drupal, Joomla, erilahendused jt.