Tugevused ja oskused

Mina olen Reinald Udras. Millised on minu talendid?

Minu talendiks on loomingulisus. Ma oskan mõelda loominguliselt, näha disainis ilu ja osata ilu ise luua. Läbi aegade, juba põhikooli ajast, veel enne kui ma esimesse klassi läksin, oli mul suur anne kunsti ja laulmise järele. Minu kunstitöid hinnati koolis üheks parimateks, samuti oskasin ja oskan ka praegu pidada viisi. Minu hääleks on tenor, st. et ma oskan laulda kõrgeid noote. Lugemist ja kirjaoskust on mulle õpetatud minu vanavanavanemate poolt. Tänu nende karmikäelisusele sain ma ka parimaks lugejaks ja kirjaoskajaks algklassides. Minu käekirja on läbi aegade hinnatud ilusaks ja loetavaks. Ka kiiruga kirjutatud tekstid on selgelt loetavad.

Kuna olen loomeinimene, siis mulle meeldib väga veebidisain. Ma oskan kujundada veebilehti, kui ka luua ise kujundusi ja töötada välja sobiv stiil. Lisaks veebilehe kujundusele oskan ma luua ka plakateid ja flaiereid ning töödelda fotosid. Sellist oskust olen ma omandanud iseõppimise teel.