Privaatsuspoliitika ja Küpsised

Sellel lehel saate lugeda rohkem Privaatsuspoliitikast ja Küpsistest minu veebilehel Reinaldudras.ee.

Teie isiklikest andmetest

Töötleme Teie isikuandmeid kohaldatava andmekaitseseaduse kohaselt. Mul on õigus koguda ja töödelda Teie isikuandmeid uuringute ja statistilistel eesmärkidel (veebilehe külastatavuse sageduse jälgimiseks, külastuste arvu, kasutajate ja lehtede külastatavuse sageduse uurimiseks jne.) ja avaldada kolmandatele isikutele viisil, mis ei võimalda asjaomaste isikute tuvastamist.

Teie poolt edastatud isikuandmed (näiteks teie e-posti aadress) peavad olema konfidentsiaalsed. Kuid ma jätan endale õiguse avaldada Teie nime seoses Teie panusega (kui ma nii otsustan) ja võin Teiega ühendust võtta mitmel eesmärgil, mis on seotud veebisaitide jaotistega, mida Te kasutate. Teie isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele, kui Te ei anna oma selgesõnalist luba või kui sellise teabe avalikustamine ei ole vajalik selleks, et tuvastada, uurida või algatada kohtumenetlust isikute vastu, kes rikuvad minu või teiste isikute õigusi, ja eriti juhul, kui see on seadusega nõutav või kui Te kasutate veebisaiti ebaseadusliku materjali levitamiseks.

Tagan asjakohaste tehniliste ja korralduslike menetluste abil, et Teie isikuandmeid kaitstakse igasuguse volitamata töötlemise eest. Eelkõige teen kõik endast oleneva, et kaitsta selliseid andmeid juhusliku või loata hävitamise, juhusliku kadumise, tehniliste vigade, võltsimise, varguse või ebaseadusliku kasutamise, muutmise, kopeerimise ning volitamata juurdepääsu või muu töötlemise ohu eest.

Lisaks teen kõik endast oleneva, et võtta kasutusele kõik vajalikud meetmed, et tagada interneti kaudu edastatud andmete konfidentsiaalsus. Siinkohal tunnistan siiski, et andmete edastamisel internetis ei ole võimalik tagada täielikku turvalisust. Sellest tulenevalt edastatakse isikuandmeid minule täieliku vastutuse all. Ma ei vastuta mis tahes vahejuhtumi eest, mis võib ilmneda andmete edastamisel teie poolt, näiteks andmete kaotsiminek või piraatlus kolmanda osapoole poolt.

Kolmanda osapoole poolt pakutavate teenuste puhul on veebisaitide kaudu kättesaadava lingi kaudu kolmas isik ainuisikuliselt vastutav Teie poolt edastatud isikuandmete kogumise ja töötlemise eest. Mina ei kogu ega salvesta Teie poolt esitatud andmeid.

Teil on õigus nõuda Teie isikuandmete täpsustamist või kustutamist, edastades minule allkirjastatud ja kuupäevaga avaldus posti teel koos koopia ametlikust isikut tõendavast dokumendist.

Küpsistest

Küpsised on väikesed andmed, mis Teie brauseris Teie arvutisse salvestatakse. Nad aitavad veebisaitidel meeles pidada teavet, näiteks sisselogimise üksikasju.

Minu veebilehel olevaid küpsiseid kasutatakse mitmesugustel eesmärkidel, näiteks:

  • Rangelt vajalikud küpsised: need on vajalikud Reinaldudras.ee toimimiseks. Nende hulka kuuluvad näiteks küpsised, mis võimaldavad Teil logida minu veebisaidi turvalistesse piirkondadesse;
  • Analyticsi küpsised: need võimaldavad minul minu veebisaidi kasutajate arvu ära tunda ja lugeda ja näha, kuidas sellised kasutajad minu veebisaidil navigeerivad. See aitab mul parandada veebilehte Reinaldudras.ee.

Saate oma küpsiseid hallata brauseri seadete muutmisega. Kui lülitate küpsised välja, võib see mõjutada Teie kasutajakogemust.