Sõpradele

Mina olen Reinald Udras. Mul on hea meel kõikide teie üle üle, kes te olete huvitatud lugema ja teada saama rohkem minu igapäevaelu toimetustest ja tegemistest. Järgnevalt annan teile taustinfot võimaluste kohta, mis on saadaval nii minu sõpradele, kui ka teistele huvilistele, külastades minu veebilehti.

Lugemisõigus minu veebilehel

Täieliku lugemisõiguse minu ajaveebi postitustele toimub internetis, läbi Friend Family Club süsteemi (FFCS). Lugemisõigust on võimalik taotleda kõikidel huvilistel.

Kõik taotlused, mis laekuvad sõprade võrgustiku taotluste süsteemi kaudu, vaadatakse läbi reeglina minu poolt kui need on tulnud sõpradelt ja tuttavatelt. Väljaspoolt tutvusringkonda võivad taotluse töötlemisel hinnata taotlusi ka minu lähedased, kes on tavaliselt veresugulased või väga lähedased inimesed. Need inimesed on valitud hoolikalt, ning tegutsevad taotluste läbiviimisel vastutustundlikult ja konfidentsiaalselt. Vastavalt lugejaskonna tüübile, jaotatakse taotlused kahte erinevasse gruppi: SÕPRADELE ja TEISTELE. Palun loe läbi järgnev informatsioon, mis puudutab eelnimetatud gruppe.

Sõpradele

Nii, nagu sõpradel on võimalus minu poole pöörduda erinevate teemade ja küsimustega reaalses elus, on nad teretulnud lugema minu postitusi ja teemasid ka virtuaalses keskkonnas kõikide minule hallatavatel veebilehtedel, sealhulgas minu kodulehekülg, blogi ja erinevad sotsiaalvõrgustikud.

LUGEMISÕIGUSE VOLITUS, annab õiguse:

  • Lugeda täismahus kõiki minu blogipostitusi;
  • Lugeda minu elulooraamatut veebilehel blog.reinaldudras.ee.

Lugemisõiguse volitus ei anna juurdepääsu saidi administratiivsele alale, sotsiaalmeedia kontodele, liigselt tundlikule informatsioonile ja õiguse minule usaldatud info avaldamiseks kolmandatele isikutele.

Kõikidele teistele

Lugemis- ja ligipääsuõiguse saamine kõikidele teistele toimub üldise korra järgi. See on seletatud lahti sellel lehel.

Üldised tingimused

LUGEMISÕIGUSE RAHULDAMINE • Minu käest saavad lugemisõiguse ainult need isikud, kellel on selleks põhjendatud ja õigustatud huvi. Nendeks on näiteks erinevad meediaväljaanded, artikliga seonduvad isikud- või nende esindajad ja muud juriidilised organisatsioonid, kelle tegevus on avalik ja tuvastatav.

LUGEMISÕIGUSE MITTERAHULDAMINE • Organisatsioonid, kes soovivad jääda anonüümseks; tutvusringkonda mittekuuluvad isikud; Organisatsioonid ja ühingud kes tegutsevad minu põhimõtete- ja/või uskumustele- ja/või tavade vastaselt; isikud kellega on konfliktsed suhted ja isikud kes soovivad kasutada lugemisõigusega saadavat teavet isikliku kasu saamise eesmärgil, olles mitte kooskõlas heade tavadega.

PRIORITEET • Taotluse üle otsuste tegemine on hoolikas ja vastutustundlik samm. Taotleja kes ei ole minu sõber, peab arvestama, et tema taotlust hinnatakse tavapärasest hoolikamalt. Lugemisõigus võib rahuldamata jääda, kui selle vajalikkust ei hinnata piisavalt põhjendatuks. Kasutan kõrgendatud turvalisust lugemisõigusega saadava sisu avaldamiseks, et kaitsta eelkõige enda turvalisust ja privaatsust.

LIGIPÄÄS • Kui ei ole sätestatud teisiti, on lugemisõiguse saanul isikul samad õigused nagu sõpradelgi:

  • Õigus lugeda täismahus kõiki minu blogipostitusi;
  • Lugeda minu elulooraamatut veebilehel blog.reinaldudras.ee.

Lugemisõiguse volitus ei anna juurdepääsu saidi administratiivsele alale, sotsiaalmeedia kontodele, liigselt tundlikule informatsioonile ja õiguse minule usaldatud info avaldamiseks kolmandatele isikutele.

Teavitused

Et saada teavitusi minu uute blogipostituste-, uudiste- ja sõpradele mõeldud märguannete kohta, palun loo kasutajakonto minu sõprade võrgustikku Friend Family Club, kus on võimalik muuta oma uudiskirjade eelistusi ja loobuda teavitustest endale sobival ajal, tehes seda mugavalt oma konto uudiskirjade keskkonnas.

Kontakteerumine

Kõikide küsimuste korral, mis puudutavad minu sõprade võrgustikku, tuleks saata kirjad meiliaadressile familyclub@reinaldudras.ee.

Blogiga seonduv infovahetus toimub meiliaadressil toimetus@reinaldudras.ee.

Minu isiklikku meiliaadressit reinaldudras@reinaldudras.ee võib kasutada ainult isiklikuks suhtluseks ning sinna ma palun eelnimetatud teemasid mitte postitatud.

Kontakteerumiseks võite kasutada oma meiliaadressit või kirjakeskust, mis aitab teid valida õige adressaadi vahel, millele kiri saadetakse.