Reeglid lugemisõiguse taotlemiseks

Järgnevad lugemisõiguse taotlemise reeglid rakenduvad kõikidele, kes esitavad taotluse läbi lugemisõiguse taotluste keskkonna ja/või saavad lugemisõiguse otse minu käest. Lugemisõiguse reeglid on kehtivad ja ajatud.

Taotluse esitamisel ja selle järgselt oled kohustatud järgmima kõiki neid reegleid alljärgnevalt, olenemata kategooriast, kuhu lugemisõiguse saamiseks taotluse esitate. Taotluse esitamisel annad pöördumatult

 • nõusoleku, et praeguseid sätteid kohaldatakse Sinu suhtes ja
 • nõusoleku, et nõustute kehtivate reeglite ja tingimustega ning nõustute täitma neid.

Lugemisõiguse kasutamine

Nõustud pöördumatult, et

 • Lugemisõigusega saadud õigused kuuluvad ainult Sinule;
 • Lugemisõigusega saadud õigused ei kuulu edasiandmisele kolmandatele isikutele, ega ole müüdavad ja/või vahetatavad mis tahes tehingu või selle osa vastu;
 • Lugemisõiguse kasutamine toimub ainult Sinu enda järelvalve all ning selle kasutamine on lubatud üksnes vaid Sulle;
 • Lugemisõiguse lõppedes on Sul kohustatud hoida enda teada info, mis Sulle lugemisõiguse ajal usaldati.

Lugemisõiguse saamine

Nõustud pöördumatult, et

 • Lugemisõiguse taotlusega töötlevatel isikutel on õigus otsustada, kas nad annavad Sulle lugemisõiguse või mitte;
 • Lugemisõiguse taotlusega töötlevatel isikutel on õigus taotlust tagasi lükata üks tahes mis põhjusel ja eesmärgil; lugemisõiguse taotlusega töötlevad isikud ei pea jagama põhjendusi ega selgitusi taotluse tagasilükkamise asjaoludest;
 • Lugemisõiguse saamisel võivad edaspidi lugemisõigust haldavad isikud lugemisõiguse lõpetada või peatada igal ajal, oma äranägemise ja vajaduse kohaselt, selleks selgitusi ja põhjendusi jagamata;
 • Lugemisõiguse lõpetamise või peatamise korral katkeb ligipääs lugemisõigusega kaitstud alale koheselt ning kasutajal ei ole võimalik jätkata lugemisõiguse kasutamist enne, kui lugemisõiguse kasutamine on taastatud, kusjuures lugemisõiguse lõpetamise või peatamise kohta eraldi teadet ei saadeta, välja arvatud juhul, kui see on seotud lugemisõiguse aegumisega, mis on automaatne protsess.

Käitumine lugemisõiguse ajal

Nõustud pöördumatult, et

 • Lugemisõiguse kasutamise lõppedes, ehk lugemisõigusega kaitstud alalt lahkudes pead logima oma lugemisõigusega seotud kontolt välja;
 • Lugemisõigust ei tohi kuritarvitada, sest lisaks konto blokeeringule võib see kaasa tuua ka meievaheliste suhete halvenemise, isegi kui lugemisõigus on sattunud teiste kätte raskest tahtmatust hoolimatusest (näiteks unustasid logida välja ja keegi teine kasutab Sinu kontot);
 • Kommenteerides üks tahes mis postitust või postitusi, tuleb järgida häid tavasid ja jääda viisakaks; keelatud on ropendamine, sõimamine, kellegi solvamine, nimepidi nimetamine, vandumine ja rassismi-, vägivalda-, või narkoootikume propageerivate tekstide ja usukuulutuste levitamine, samuti on keelatud ahelkirjade ja spämmi edastamine;
 • Lugemisõigusega saadud tekstide ja fotomaterjalide levitamine, salvestamine ja kopeerimine on keelatud, kui see ei ole võetud avalikest allikatest ja autoriõigustega kaitstud teiste isikute poolt;
 • Igasuguste tekstide refereerimiseks ja kommenteerimiseks väljaspool veebilehte, peab olema viidatud selgesõnaliselt algallikale, ehk kui mõte või tekst pärineb minu poolt koostatud tekstidest ja infomaterjalidest, tuleb kindlasti viidata kas minule minu nime-, või minu veebilehte ja/või blogi mainides;
 • Keelatud on liigselt tundliku info tsiteerimine teistel veebilehtedel, sealhulgas minuga seotud veebilehtede kommentaarides ja postitustes (näiteks keelatud on tekste edasi anda minu sõprade võrgustiku mälestustes);
 • Refereerimise- ja minu mõtete edasiandmise korral tuleb edastada neid viisil, mis ei solva mind või minuga seotud isikuid, selahulgas artiklis toodud välja isikuid ja organisatsioone/institutsioone.

Isiklik informatsioon

Nõustud pöördumatult, et

 • Sinu isikuandmeid kasutatakse vastavalt Friend Family Club privaatsuspoliitikale;
 • Ma võin perioodiliselt muuta, kohandada, lisada, eemaldada või muul moel ajakohastada Privaatsuspoliitikat oma äranägemisel ilma eelneva teatamiseta. Kuid ma haldan alati Sinu isiklikku teavet vastavalt Privaatsuspoliitikale, mis kehtis kogumise ajal.

Vastutus

Nõustud pöördumatult, et

 • Sa oled vastutav igasuguste kahjude eest, mis tulenevad mistahes lugemisõiguse rikkumisega ning nende rikkumise korral oled kohustatud hüvitama mistahes kahjude tekitamise eest vastavalt Eesti Vabariigi seadusele;
 • Igasugused otsused, mis on võetud vastu lugemisõigusega seonduvalt, on lõplikud ja ei kuulu vaidlustamisele.